EXTRA-ORDINAIRE MANIFESTO DOOR JEAN-PAUL LESPAGNARD

POPULAIRE KUNST IS DOOD! LANGE LEVEN POPULAIRE HEDENDAAGSE KUNST!

Populaire kunst is de kunst van een groep personen, in tegenstelling tot die van andere groepen die deze groep omringen. Deze kunst kenmerkt de cultuur van een beschaving, van een gemeenschap.

Populaire kunst is een afspiegeling van de sociale en culturele identiteit van een persoon. Hierdoor fungeert ze niet alleen als een overlevingsinstinct maar ook als een uiting van schoonheid.

Volgens deze definitie kan elke creatieve uiting beschouwd worden als Populaire kunst.

Maar wat is er veranderd sinds de opening (zowel fysiek als virtueel) van onze grenzen, de ontwikkeling van transport- en communicatiemiddelen?

EXTRA-ORDINAIRE vindt dat de tijd gekomen is om een nieuwe naamgeving toe te voegen aan de term populaire kunst omdat die een ontwikkeling heeft doorgemaakt door deze eeuw heen.

EXTRA-ORDINAIRE VINDT DE POPULAIRE HEDENDAAGSE KUNST UIT

(Oorsprong) Populaire hedendaagse kunst vloeit logischerwijze voort uit de populaire kunst. Ze bestond al maar niemand merkte het.

(Vakmanschap (Savoir-Faire) /traditie) Populaire hedendaagse kunst is de trotse vertegenwoordiger van een tijdperk, van de mengeling tussen vakmanschap (of Savoir-Faire) en tradities uit verschillende ruimte en tijd.

(Gezamenlijk/evolutief) Populaire hedendaagse kunst is een kunst die verenigt en die dynamisch is. Ze is constant in beweging en in een voortdurende staat van ontwikkeling.

(Oorsprong/authenticiteit) Populaire hedendaagse kunst is afkomstig uit oude expressievormen en heeft gemengde regionale en authentieke tradities.

(Creativiteit/verbeelding) Populaire hedendaagse kunst toont de ontwikkeling van de verbeelding en van de creativiteit van de mens aan.

(Gemeenschap) Populaire kunst is de kunst van een gemeenschap.

(Etnografisch) Populaire hedendaagse kunst vermengt technieken die van generatie tot generatie doorgegeven worden, van de geschiedenis van een groep, een streek, een fijne of minder fijne ontmoeting.

(Evolutief) Populaire hedendaagse kunst is een levende kunst die zich mee ontwikkelt met de geschiedenis en de geografie van een samenleving.

(Maatschappelijke weerspiegeling) Populaire hedendaagse kunst geeft inzicht in de oorsprong van de cultuur in tijd en ruimte.

(Interactie) Populaire hedendaagse kunst is het resultaat van de interactie tussen de gemeenschap en haar omgeving.

(Handel / savoir-faire) Handelstransacties en kolonisatie hebben een belangrijke rol gespeeld bij de vermenging van materialen en technieken. Vakmanschap van andere en vreemde origine werd overgenomen en verenigd met kleding, met gereedschap…reeds bestaand, verschillende hybride culturen tot stand brengend en voorlopers van de populaire hedendaagse kunst.

(Emotie) De populaire hedendaagse kunst is het gevolg van universeel gedeelde emoties.

(Culturen-technieken) De populaire hedendaagse kunst combineert de wortels van cultussen, van fetisjisme en oude kosmologie met hedendaagse praktijken en technieken.

(Sociale banden) De populaire hedendaagse kunst gebruikt moderne communicatiemiddelen opdat haar gemeenschap zich kan verenigen en haar esthetiek en ideeën kan uitwisselen.

(Banden/uitwisseling) De populaire hedendaagse kunst versterkt onze banden en bevordert uitwisseling.

(Band stad/platteland) De populaire hedendaagse kunst verbindt de stad met het platteland.

(Kunst/vermenging) De populaire hedendaagse kunst is vaak een mengeling van verschillende soorten kunst.

(Dynamisme) De populaire hedendaagse kunst prikkelt onze zintuigen.

(Stijl) De populaire hedendaagse kunst kan aansluiten bij de popcultuur.

(Ritueel/savoir-faire) De populaire hedendaagse kunst neemt deel aan de rituelen in ons leven door middel van al haar vakkundigheid en praktijken.

(Verleden/toekomst) De populaire hedendaagse kunst van morgen heeft haar wortels in de populaire hedendaagse kunst van vandaag. Ze plant ons stevig in ons heden en herinnert ons tegelijk aan ons verleden.

(Levende cultuur) De populaire hedendaagse kunst toont aan dat cultuur een levend organisme is.

(Nieuwsgierigheid) De populaire hedendaagse kunst is overal nieuwsgierig naar.

 

HET FILOSOFIE EXTRA-ORDINAIRE

EXTRA-ORDINAIRE legt de nadruk op savoir-faire/vakmanschap, op de uitwisseling tussen design, omgeving, ontwerper, ambachtsman en de klant/koper.

EXTRA-ORDINAIRE maakt gebruik van design en het oog van de ontwerper als communicatiemiddel tussen de populaire hedendaagse kunst en het publiek.

EXTRA-ORDINAIRE belooft sterke ontwerpen die betekenisvol zijn. Extra-Ordinaire raakt het universele aan door eerst in te zoomen op het specifieke.

EXTRA-ORDINAIRE biedt de luxe aan de dagdagelijkse sleur te ontsnappen, de ander nieuwsgierig te benaderen en over zichzelf bij te leren door in aanraking te komen met de dagdagelijkse realiteit van andere culturen.

EXTRA-ORDINAIRE stelt een uitwisseling van menselijke ervaring en van kwaliteit voorop. Dan volgt pas de marketing van het product.

EXTRA-ORDINAIRE biedt tegelijk een vrolijke én ernstige benadering van de wereld die ons omringt.

EXTRA-ORDINAIRE biedt een stijl die de wereldburger vertegenwoordigt en culturele openheid zonder vooroordelen.

EXTRA-ORDINAIRE is bevrijd van elk esthetisch en sociaal vooroordeel.

EXTRA-ORDINAIRE vermengt het rijke en het arme, het lelijke en het mooie.

TRANSACTIES

EXTRA-ORDINAIRE stelt de organisatie van de import en export van vernieuwende ideeën, van technieken, van kunde en kennis, van vakmanschap en savoir-faire, die cultuurdragers zijn, en van nieuwe ervaringen, voorop. E-O moedigt het ontwerpen van nieuwe structuren, die lid zullen zijn van dit veelzijdige en groeiende organisme, sterk aan. Dat is een nieuwe internationale gemeenschap, iedereen kan er deel van uitmaken en er met zijn kennis toe bijdragen.

EXTRA-ORDINAIRE wil een dynamiek op gang brengen tussen de verschillende manieren van savoir-faire en vakmanschap, en zo de uitwisseling van technieken bevorderen. Deze zouden een essentiële rol kunnen gaan spelen in het sociale en economische leven van de regio’s en de ambachten.

MOODIALISATION / DE WERELD IS EEN ENORM LAND, ZIJN TRADITIES VERMENGEN ZICH

EXTRA-ORDINAIRE wil een plek zijn waar ideeën uit de hele wereld samenkomen en elkaar beïnvloeden. Het culturele aspect verschaft de wereldbevolking toegang tot culturele elementen die zowel dichtbij als zeer ver liggen. Moodialisering betekent zich bewust zijn van culturele diversiteit, van aanpassing aan en vermenging van culturen en hun gemeenschappelijke gevoelens op wereldvlak.

EXPORIENCE

EXTRA-ORDINAIRE biedt culturele en relationele uitwisseling tussen verschillende reële of virtuele plekken en hun bezoekers.

Boetiek met items ontworpen, bedacht of gevonden over de hele wereld, buitengewone (extraordinaire), creatieve samenwerkingen.

 

DE VERSCHILLENDE KUNSTTAKKEN BINNEN DE POPULAIRE HEDENDAAGSE KUNST

Mode / Tafeldecoratie / Decoratie / Fotografie / Podiumkunsten / Architectuur / Design / Digitale Kunst / Interieur/ Muziek / Food / Ontspanning / Stripverhaal / Plantenkunst / Schriftuur / Visuele Kunst / Beeldhouwkunst / Grafische Kunst / Parfumerie / Bewegende beelden / Taal / Wetenschap